استاندار هرمزگان: تردد دریایی میان ایران و عمان برقرار می‌شود

استاندار هرمزگان: تردد دریایی میان ایران و عمان برقرار می‌شود

استاندار هرمزگان گفت:تردد دریایی میان ایران و عمان برقرار می‌شود.
به گزارش مهر، مهدی دوستی پس از دیدار با ابراهیم بن سعید البوسعیدی استاندار مسندم عمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:در این دیدار زمینه های توسعه همکاری دو جانبه میان دو کشور دوست و همسایه ایران و عمان در مباحث زیرساختی بندری و ترانزیتی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و باهدف توسعه تعاملات بندری و تردد دریایی، دو بندر به عنوان مبدا و مقصد در دو کشور برای تعریف مسیر تردد مشخص
می شود.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه توسعه مناسبات با کشورهای همسایه یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم و مورد تاکید ریاست جمهوری است گفت: رئیس جمهور دستوری مبنی بر گسترش تعاملات با همسایگان در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری را صادر کرده که بر همین مبنا گام بر خواهیم داشت، در بخش سخت افزاری بنادر و زیرساخت‌های جاده ای و پسکرانه را مورد نظر داریم و در مقوله نرم افزاری نیز سیاست های پولی، تضامین قراردادی و مدیریت ریسک ها مورد بحث و تبادل نظر واقع شد.
وی با تاکید بر اینکه هرمزگان و عمان در حوزه سخت افزاری مشکلی ندارند و بیشتر باید بر مسائل نرم افزاری تمرکز شود، گفت: کشور عمان علاوه بر اینکه همسایه و دوست و برادر ما است همواره به عنوان دولتی خیرخواه در منطقه عمل کرده و بر همین مبنا از این فرصت برای
 اشتراک گذاری ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.
دوستی با تاکید بر لزوم تسهیل فعالیت سرمایه گذاران در دو کشور اظهار داشت: به صورت ویژه مسائل و موانع حوزه سرمایه‌گذاری دوجانبه برطرف خواهد شد، همچنین کارگروه مشخصی برای رصد توافقات به صورت ماهانه یا پانزده روزه تعیین شد تا شاهد تسریع و تسهیل
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران عمانی باشیم.