اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه فعال می شود

مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛

مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه؛ اینترنت بدون فیلتر برای اساتید دانشگاه فعال می شود


معاون حقوقی وزارت علوم در نامه ای از روسای دانشگاه ها و
پژوهشگاه ها خواست لیست اعضای هیات علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.
به گزارش مهر، مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به اینترنت باز نامه‏ای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد که به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه یکصدو بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم
هیات علمی آن موسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.