اقتصاد روسیه به پله سوم کاهش رسید

در ماه دسامبر؛

در ماه دسامبر؛ اقتصاد روسیه به پله سوم کاهش رسید


یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت در صنعت خدمات روسیه برای سومین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافته است زیرا شرکت‌ها با تقاضای ضعیف مصرف‌کننده در داخل، فشار تورمی شدید و کاهش تعداد مشتریان مواجه هستند.
به گزارش ایسنا، شاخص مدیران خرید گلوبال اس‌اندپی برای خدمات روسیه از ۴۸.۳ در ماه گذشته به ۴۵.۹ کاهش یافت و سقوط بیشتر به
زیر عدد ۵۰ داشت.گلوبال اس‌اندپی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌ها عنوان کردند که کاهش کسب‌وکار جدید به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و کاهش قدرت خرید مشتریان در میان فشارهای شدید تورمی است.
تورم سالانه روسیه پنج تا هفت درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که کمتر از نرخ دو رقمی امسال است اما همچنان بالاتر از هدف
چهار درصدی بانک مرکزی است. ژئوپلیتیک به‌ویژه به بخش خدمات ضربه زده است زیرا تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل اقدامات این کشور در اوکراین مشکلات لجستیکی را برای شرکت‌های روسی تشدید کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، اعتماد تجاری در دسامبر کاهش یافت و از ۶۱.۳ ماه قبل به ۴۵.۸ رسید.اس‌اندپی گلوبال گفت:بر اساس گزارش‌ها، نااطمینانی اقتصادی جهانی و تأثیر تورم بر قدرت خرید مشتریان، احساسات را به طرز چشمگیری کاهش داده است.سطح احساسات در پایین‌ترین حد خود از ماه مارس است.