عضو شورای عالی بورس: ۳۰ درصد بورس مسکن در اختیار عموم است

عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: عده‌ای بورس املاک و این ساز و کار را به بنگاه‌های معاملات ملکی تنزل و تقلیل می دهند اما این بورس کارکرد چند وجهی و چند جانبه دارد که اصلی‌ترین رسالت آن کمک به تولید انبوه مسکن و با قیمت تمام شده مناسب است البته ممکن است فروش در مقیاس بزرگ هم در این بازار انجام شود چراکه وقتی بازار املاک و مستغلات مستقل داشته باشیم می‌تواند بهترین محل معاملات باشد.


عضو شورای عالی بورس اظهار داشت: عده‌ای بورس املاک و این ساز و کار را به بنگاه‌های معاملات ملکی تنزل و تقلیل می دهند اما این بورس کارکرد چند وجهی و چند جانبه دارد که اصلی‌ترین رسالت آن کمک به تولید انبوه مسکن و با قیمت تمام شده مناسب است البته ممکن است فروش در مقیاس بزرگ هم در این بازار انجام شود چراکه وقتی بازار املاک و مستغلات مستقل داشته باشیم می‌تواند بهترین محل معاملات باشد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران اظهار داشت: روز گذشته راه بورس املاک، مستغلات و امتیازات در شورای عالی بورس به تصویب رسید و به عنوان پنجمین بورس کشورمان شروع به کار می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه این بورس با سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی راه‌اندازی می‌شود، ادامه داد: 35 درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با ساختمان و کسب و کارهای مربوطه، 35 درصد دیگر در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی و دولتی متناسب با این حوزه و 30 درصد هم در اختیار عموم مردم در قالب پذیره نویسی قرار می‌گیرد.
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه بورس املاک، مستغلات و امتیازات مجموعه‌ای از اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها را دنبال می‌کند، افزود: این بورس می‌تواند در حوزه مسکن موتور محرکی برای تولید انبوه مسکن و تقویت عرضه باشد و از این طریق تامین مالی پروژه‌های مسکن را می‌توان دنبال کرد.
سلاح‌ورزی اظهار داشت: بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران برای مردم هم یک بازار متشکل محسوب می‌شود که از این طریق می‌توانند با شفافیت و اطمینان در پروژه‌های انبوه سازی مسکن سرمایه گذاری کنند همچنین از این کانال برای تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام می‌توان اقدام کرد.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: عده‌ای بورس املاک و این ساز و کار را به بنگاه‌های معاملات ملکی تنزل و تقلیل می دهند اما این بورس کارکرد چند وجهی و چند جانبه دارد که اصلی‌ترین رسالت آن کمک به تولید انبوه مسکن و با قیمت تمام شده مناسب است البته ممکن است فروش در مقیاس بزرگ هم در این بازار انجام شود چراکه وقتی بازار املاک و مستغلات مستقل داشته باشیم می‌تواند بهترین محل معاملات باشد.