کاهش ۱۵هزار میلیارد تومانی هزینه طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور

کاهش ۱۵هزار میلیارد تومانی هزینه طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور

 

 


مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور گفت که با مهندسی ارزش و پیش‌بینی تونل‌های حفاری در مسیر انتقال، هزینه طرح
 ۱۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، «علی عبداللهی» افزود: این طرح ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما پیشرفت طرح در خراسان رضوی بیشتر بوده و به ۲۵ درصد رسیده
 است.
وی خاطرنشان‌کرد: پیشرفت این طرح در بخش مشهد به چابهار پر رنگ‌تر از سایر بخش‌هاست و در مسیر مشهد تا تربت‌حیدریه حدود ۸۰ درصد از مسیر جاده سرویس (مسیری با عرض ۱۸۷ متر که برای عبور دستگاه‌های سنگین خاک‌برداری و لوله‌گذاری ایجاد می‌شود) اجرا شده و خاک‌برداری نیز به مراحل پایانی رسیده است.
مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور گفت: برای انتخاب پیمانکار اجرای لوله‌گذاری در این مسیر، مناقصه در حال برگزاری است و ساخت لوله‌های موردنیاز در کارخانه مربوطه آغاز شده است.
عبداللهی بیان‌داشت: برای اجرای این طرح در مسیر تربت‌حیدریه به گناباد نیز پیمانکار در مرحله انتخاب است و در مسیر سنگان خواف به گناباد نیز جاده سرویس اجرا شده و پیمانکار لوله‌گذاری نیز انتخاب و عملیات لوله‌گذاری به طول ۱۳۰ کیلومتر در حال اجراست.
وی ادامه‌داد: در چابهار نیز ساخت آبگیر با ۴۰ درصد پیشرفت در حال اجراست و قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری و خرید تاسیسات آب‌شیرین‌کن منعقد شده، زمین موردنیاز برای ساخت تصفیه‌خانه، آب‌شیرین‌کن و آبگیر نیز در اختیار قرار گرفته و همه مجوزهای لازم اخذ شده است.
مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور خاطرنشان‌کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود که با مهندسی ارزش و پیش‌بینی تونل‌های حفاری در مسیر انتقال، طول طرح از یک‌هزار و
 ۵۱۲ کیلومتر به یک‌هزار و ۳۵۰ کیلومتر تقلیل یافت که این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها تا سقف ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است.
به گزارش ایرنا، طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور از جمله طرح‌های کلان تعریف شده برای تامین بخشی از کسری آب دالان شرقی کشور است که اجرای آن از آبان سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.
طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده، آب انتقالی به استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در بخش صنعت به مصرف خواهد رسید، اما این آب در سیستان و بلوچستان، برای تامین مصرف آشامیدنی نیز پیش‌بینی‌شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ و یا اوایل ۱۴۰۵ آماده بهره‌برداری می‌شود.