بانک مرکزی: امکان راه‌اندازی ۳ نوع صندوق سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها فراهم شد

بانک مرکزی اعلام کرد: با تصویب ضوابط مربوطه امکان راه‌اندازی سه نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری برای بانکها فراهم شد.

بانک مرکزی: امکان راه‌اندازی ۳ نوع صندوق سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها فراهم شد

 

 


بانک مرکزی اعلام کرد: با تصویب ضوابط مربوطه امکان راه‌اندازی سه نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری برای بانکها فراهم شد.
به گزارش بانک مرکزی، در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۷‌‏ خرداد ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر این‌که «تملک سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می‌گردد، مجاز خواهد بود.»، «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» در جلسه مورخ ۵ آذر ‏۱۴۰۱ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
به موجب ضوابط مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند.