توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت جندی ‌شاپور و ۲ پست GIS در دزفول

توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت جندی ‌شاپور و ۲ پست GIS در دزفولاهواز-محمدی
توسعه و بهینه ‌سازی ۳ پست برق فوق توزیع در دزفول با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شد.
در نشستی که با حضور محمود دشت‌بزرگ مدیرعامل این شرکت، سید احمد آوایی نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و مسئولان محلی در فرمانداری دزفول برگزار شد، مسائل و موانع توسعه ۳ پست برق در این شهر بررسی شد.
در این نشست مقرر شد ضمن توسعه پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت جندی‌شاپور، پست قدیمی ۱۳۲ به ۱۱ کیلوولت فرعی دزفول بهینه‌سازی و در قالب یک پست GIS بازسازی و پست موقت ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت رودبند نیز به صورت GIS دائم احداث شود.
از جمله موانعی که مانع از انجام این اقدامات شده موضوع تملک زمین در دزفول است و نشست مربوطه نیز برای برطرف کردن این مشکل و واگذاری زمین به شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بوده برگزار و مقرر شد که زمین‌های مورد نیاز برای توسعه و بهینه‌سازی پست‌های مذکور به
برق منطقه‌ای خوزستان تحویل داده شود.
تعامل و همکاری میان سازمان‌ها و پیگیری رفع این مشکلات از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفته است.
بازدید از ۳ پست مذکور و بررسی وضعیت آنها از دیگر برنامه‌های محمود دشت‌بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در دزفول بوده است.