معاون اقتصادی رئیس جمهور: تبدیل امیرآباد به منطقه آزاد

معاون اقتصادی رئیس جمهور: تبدیل امیرآباد به منطقه آزاد

 


معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به نقش مهم بندر امیرآباد گفت: از تبدیل این بندر و منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد حمایت می کنیم.
به گزارش مهر، محسن رضایی در بازدید از بندر امیرآباد با بیان اینکه از منطقه آزاد شدن بندر امیرآباد حمایت می‌کنیم، افزود: آمادگی داریم تا بندر امیرآباد سیر مراحل تصویب منطقه آزاد را طی کند و از آن حمایت می‌شود.
وی افزود: بندر امیرآباد به تنهایی برابر با تمامی ساحل خزر ارزش و نقش آفرینی دارد ولی در سال‌های اخیر تحرک لازم در آن صورت نگرفته است.
رضایی با اشاره به گسترش تعامل و روابط با ما با کشورهای ساحل خزر ادامه داد: بندر امیرآباد امسال متحول شده و بارگیری و تخلیه بار مناسبی داشت و سرعت پیدا کرده است و شاهد چرخش اقتصادی و تجاری شرق به غرب روسیه و از شمال به جنوب خواهد بود و برای تحقق آن راهی جز ایران وجود ندارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یادآور شد: امروز هند، کشورهای نظیر چین و ژاپن خواهان تردد کالا از بندر جنوبی به ایران و انتقال از بنادر شمالی و دریای خزر به کشورهای منطقه هستند و باید ظرفیت بندر افزایش یابد.
وی با اظهار اینکه افزایش ۱۰ میلیون تنی کالا از بندر امیرآباد مورد توجه است و باید محقق شود، گفت: بندر امیرآباد اولین بندر حمل یکسره از کشتی به قطار و از کشتی به کامیون شود تا در طول یک‌سال آینده هزینه تخلیه و بارگیری کاهش یابد.