تعویض چک ولو توربین ۲۰۳ مرکز انتقال نفت قطب آباد

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه خلیج فارس:

رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه خلیج فارس:تعویض چک ولو توربین ۲۰۳ مرکز انتقال نفت قطب آباد
بندرعباس-شهین صادقی
چک ولو ۱۶ اینچ کلاس ۹۰۰ توربین ۲۰۳ مرکز انتقال نفت قطب آباد با موفقیت تعویض شد.
رئیس مهندسی نگهداری و تعمیرات مکانیک منطقه خلیج فارس گفت:چک ولو خروجی  توربوپمپ ۲۰۳ مرکز انتقال نفت قطب به دلیل عدم عملکرد مناسب که مانع برگشت سیال خروجی به داخل پمپ می‏شد تعویض شد.
محمدرضایی بیان کرد:با توجه به حساسیت کار و بر اساس درخواست صورت گرفته برای عملیات‏های انجام شده ، خط ۲۶اینچ چهارساعت توقف برنامه ریزی شد که این عملیات تعویض ولو ۱۶اینچ‌ به مدت۳۲نفرساعت به طول انجامید.
وی ادامه داد :با توجه به توقف خط فرصت را غنیمت شمرده و
صافی های اصلی ورودی شماره ۱۰۱ و ۱۰۲مرکز انتقال نفت بندرعباس نیز تعویض شد که ۱۲نفرساعت کار به طول انجامید.