خبرگزاری فرانسه: افزایش قیمت‌ها، نانوایی های آلمان را خفه می کند

خبرگزاری فرانسه: افزایش قیمت‌ها، نانوایی های آلمان را خفه می کند

 


نانوای آلمانی ادامه داد: اگر شرایط تغییر نکند نسبت بزرگی از
نانوایی های آلمان دیر یا زود تعطیل خواهند شد.
افزایش قیمت نان به دلیل افزایش هزینه های نانوایی ها در آلمان، سوژه گزارش خبرگزاری فرانسه است.
به گزارش عصرایران، به دنبال جنگ روسیه علیه اوکراین، تحریم های متقابل روسیه و اروپا علیه یکدیگر و تنش سیاسی - اقتصادی میان دو طرف، افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ در اوکراین، قطع صادرات گاز روسیه به اروپا و در نتیجه آن افزایش چند برابری قیمت این انرژی و کمبود و افزایش قیمت غله به دلیل جنگ در اوکراین و موانع بر سر صادرات آن از این کشور، همه و همه باعث افزایش قیمت ها و کمبود انرژی در اروپا شده است.
این موضوع بر همه بخش های زندگی مردم اروپا از جمله نان و
نانوایی ها تاثیر گذاشته است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی با تیتر "افزایش قیمت ها، نانوایی های آلمان را خفه می کند" نوشت:
در مقابله با افزایش قیمت ها مرتبط با جنگ روسیه در اوکراین، نانوای آلمانی "توبیاس اکسنر"، دستگاه های فِر جدید و قوی ترس را نصب کرد. او همچنین ساعت کاری را کمتر کرد و حتی تلاش داشت درجه حرارت پخت نان را کم کند اما از این اقدام دست کشید.