اتمام حجت با تهران و واشنگتن

دیپلمات اسپانیایی ناجی برجام می‌شود؟

توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که طی همه این سال‌ها پس از انعقاد و به ویژه پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا، روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، روزهای سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند.


 توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ که طی همه این سال‌ها پس از انعقاد و به ویژه پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا، روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، روزهای سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند.
به گزارش ایلنا،جوزپ بوررل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه تلاش‌هایی که در ماه‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، اعلام کرد که پیش‌نویس جدیدی را در جهت احیای برجام به ایران و آمریکا ارائه کرده است. وی البته تاکید کرد که فضا برای مصالحه بیشتر تمام شده است.