"انقلاب و ارزش های انقلاب" متعلق به ملت ایران است

بارها بیان شده است که "انقلاب" حاصل رشادت و از خودگذشتگی های مردمی بود که با بینش و بصیرت آن را آغاز کردند و با جان و مال خود طی هشت سال از آن حفاظت کردند و سپس با زحمت فراوان به سازندگی آن پرداختند.

"انقلاب و ارزش های انقلاب" متعلق به ملت ایران است


 

بارها بیان شده است که "انقلاب" حاصل رشادت و از خودگذشتگی های مردمی بود که با بینش و بصیرت آن را آغاز کردند و با جان و مال خود طی هشت سال از آن حفاظت کردند و سپس با زحمت فراوان به سازندگی آن پرداختند.
اما هرچه بیشتر از عمر انقلاب گذشت جریان ها و شخصیت های سیاسی مدام از سهم مردم در انقلاب کاستند و آن ارزش ها را خصوصی کردند و با محدود کردن آن به نفع تفکر و جایگاه خود دیگران را از آن محروم و حتی معاند آن معرفی کردند.
اخیراً نشست سیاسی، فرهنگی در بوشهر با برخی اظهارات یکی از مدعوین به تشنج کشیده شد؛ استاندار بوشهر نشست را ترک کرد و مشاور رئیس جمهور در سالن همایش بلاتکلیف ماند!. سخنران مذکور با انتقاد از استاندار بوشهر در عدم برکناری مقامات دولت قبل بیان داشت:
« این گناهی کبیره است که در دولت انقلابی رخ داده است.»
دراین باره چند نکته حائز اهمیت است که به آن اشاره می کنیم. ابتدا اینکه بارها درمورد معایب ورود و خروج های کارشناسی نشده  مسئولان و مدیران غیر توانمند انتقاد شده و آن مصداق عینی هدر رفت انرژی نیروی انسانی،
تجربه اجرایی، وقت و منابع مالی تلقی می گردد که همه آنها موجب کاهش کیفیت
خدمت رسانی به مردم خواهد شد.
مسئله بعدی پرداختن به امورات اجرایی با مقیاس های ارزشی و بعضاً افراطی است. درحالی که کارنامه عملی افراد و تیم های اجرایی باید ملاک قضاوت باشد و نباید با سلیقه گرایی مذهبی یا ادبیات به ظاهر انقلابی درصدد محکومیت و یا تحقیر و تخریب آنها برآمد.
اما مهمترین موضوع محدود سازی "انقلاب و انقلابی گری" به یک جریان سیاسی و منتسب کردن آن به افرادی خاص می باشد. درحالی که ریشه انقلاب همچنان در وجود مردم ایران قرار دارد و این مردم هستند که از آن حفاظت می کنند. رقابت سیاسی و اختلاف سلیقه اجرایی امری جداگانه است و تعمیم آن به ماهیت و ارزش های انقلابی غیر منطقی و غیراخلاقی است. ضمن اینکه آفت این رویکرد ناصواب چیزی نیست جز نوشته شدن ناکارآمدی ها و نابلدی ها و هزینه های مختلف به پای "انقلاب و ارزش های انقلابی". وقتی یک جریان سیاسی را به انقلاب نسبت
می دهیم باید بپذیریم که فردا روزی ناکارآمدی های آن پای انقلاب نوشته خواهد شد و مورد سواستفاده دشمنان قرار خواهد گرفت.
ضمن اینکه تخریب و تخطئه مسئولان و مقامات دولت های قبل و زیر سئوال بردن آنها با اتهامات و برچسب های مختلف، عیناً به منزله زیر سئوال بردن فهم و درک و بینش و انتخاب مردم می باشد. تمام افرادی که پیش از این در مسند کار بوده اند کسانی هستند که از فیلترها و
تاییدیه های نظام گذشته اند و هرگونه تخریب آنها به منزله دهن کجی به ساختار حکومت می باشد.
جان کلام اینکه تخریب یکدیگر به نام "انقلاب و انقلابی گری" حاصلی جز تفرقه و اختلاف و دلخوری در بر نخواهد داشت و نتیجه آن جداسازی جریان های مختلف از بدنه انقلاب و سست شدن اعتقادات و باورها به ماهیت اصلی و ارزشمند انقلاب خواهد شد.