امضاي توافق همکاري‌هاي نظامي بين تهران و دمشق

رسانه‌هاي سوريه اعلام کردند که تهران و دمشق توافق جامع براي همکاري‌هاي نظامي بين دو کشور امضا کردند.

 

 

    رسانه‌هاي سوريه اعلام کردند که تهران و دمشق توافق جامع براي همکاري‌هاي نظامي بين دو کشور امضا کردند.

    به گزارش ايلنا، رسانه‌هاي سوريه اعلام کردند که تهران و دمشق توافق جامعي براي همکاري‌هاي نظامي بين دو کشور امضا کردند.

    روزنامه الوطن سوريه به نقل از «علي عبدالله ايوب»، وزير دفاع اين کشور در نشستي تاکيد کرد که ارتش سوريه که از سال 2011 پايداري و ساختار کشور را حفظ کرده در آستانه پيروزي حتمي قرار دارد.

    وي گفت: «هرچه پايداري افزايش يابد باز هم کم است و اگر دولت‌هاي آمريکا مي‌توانستند سوريه، ايران و محور مقاومت را وادار به تسليم کنند، حتي يک لحظه درنگ نمي‌کردند.