کرونا دوره ها و پروژه های مشترک دانشگاه‌ها با خارج را متوقف کرد

وزیر علوم تاکید کرد؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: هم اکنون می‌توانیم بگوییم پروژه های مشترک و دوره های مشترک تحصیلی با یک توقف آشکاری رو به رو شده است.

کرونا دوره ها و پروژه های مشترک دانشگاه‌ها با خارج را متوقف کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد:  هم اکنون می‌توانیم بگوییم پروژه های مشترک و دوره های مشترک تحصیلی با یک توقف آشکاری رو به رو شده است.
به گزارش مهر، منصور غلامی در پنجمین نشست دانشگاه های بزرگ ایران و روسیه که به صورت مجازی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: همکاری همه جانبه علمی و تحقیقاتی ایران و روسیه برای توسعه پایدار، شکوفایی و رونق اقتصاد دانشی و تجاری سازی محصولات علمی و فناورانه بسیار حائز اهمیت است.‌
وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد روابط علمی خوبی بین دو کشور ایران و روسیه بودیم و ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های بیشتری برای گسترش این تعاملات وجود دارد.همچنین معتقدیم شرایط خاص حاکم نخواهد نتوانست خدشه ای به همکاری دو جانبه ایران و روسیه وارد کند.
وزیر علوم ادامه داد: امروز در حال سپری کردن دوره همه‌گیری کرونا هستیم؛ اگرچه این ویروس فرصت‌هایی را برای جامعه علمی ایجاد کرده اما چالش‌های جدیدی را برای دانشمندان به وجود
 آورده است.
غلامی در ادامه تصریح کرد: در دوره شیوع کرونا با کاهش فعالیت‌های میدانی، آزمایشگاهی و کارگاهی مواجه شدیم که این موضوع سبب می‌شود در توسعه علوم کاربردی مهندسی فناوری به چالش بخوریم.
وی افزود:چنین به نظر می‌رسد که در این شرایط تبادل علم‌جهانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و روند نزولی خواهد داشت؛ در این شرایط‌ که صنایع تولیدی، توریسم و رویدادهای ورزشی به آهستگی حرکت می‌کنند، حوزه دانشگاهی و دانشجویان نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته اند.
وزیر علوم در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون می‌توانیم بگوییم پروژه های مشترک و دوره های مشترک تحصیلی با یک توقف آشکاری رو به رو شده است و در این شرایط نیاز به بازپروری و برگرداندن به روال عادی احساس می‌شود.
غلامی ادامه داد:اکنون فرصتی به وجود آمده که باید به زیرساخت‌های علمی کشور برای دوره پساکرونا بیشتر بیاندیشیم و شتاب خوبی نیز داشته
باشیم‌.
وی در ادامه‌عنوان کرد: دسترسی آزاد اعضای هیات علمی و موسسات علمی در سطح منطقه به دانش تولید شده در هریک از کشورها، اعتباردهی به مدارک دانشگاه‌های همکار، توسعه همکاری‌های دوجانبه و انتقال تجارب مدیریتی می‌تواند بسترهای خوبی را برای جهش همکاری فراهم کند.