فرماندار فیروزکوه: معیارسنجش عملکرد دستگاه‌های فیروزکوه پایداری اشتغال دربازارکار است

فرماندار فیروزکوه گفت: سنجش عملکرد دستگاه‌های فیروزکوه بر اساس پایداری اشتغال در بازار کار است.فرماندار فیروزکوه گفت: سنجش عملکرد دستگاه‌های فیروزکوه بر اساس پایداری اشتغال در بازار کار است.
به گزارش خبرنگار آفرینش، مهدی یوسفی جمارانی در جلسه شورای مهارت شهرستان، برنامه ریزی را لازمه تحقق مهارت اندوزی و آموزش دانست و اظهار داشت: در اولین گام باید دستگاه‌های متولی با اشراف کامل نسبت به جامعه هدف خود یک شناخت دقیقی از نیازمندی و مطالبات نیروی کار شهرستان داشته باشند.
فرماندار فیروزکوه قدم بعدی را استفاده از ظرفیت اساتید متخصص همراه با فضا و مکان مناسب و تجهیزات کمک آموزشی دانست و گفت: نقش کیفیت آموزش در جهت ایجاد اشتغال پایدار مهم‌تر از کمیت و میزان تعداد کارآموزان است چرا که هدف از برگزاری دوره‌های مهارت آموزی
در مجموعه‌های کارآموزی جذب بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار می‌باشد.
وی افزود: وظیفه ذاتی دستگاه‌های متولی در حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی شناسایی استعدادها و برگزاری دوره‌های هوشمند آموزشی همراه با مشاوره و راهنمایی با هدف ایجاد کسب و کار و اشتغال افراد است که
 در همین راستا عملکرد دستگاه‌ها بر اساس پایداری اشتغال آفرینان
در بازار کار سنجیده می‌شود.
یوسفی جمارانی عنوان داشت: دستگاه‌های متولی در حوزه مهارت و کارآفرینی باید در این جلسات گزارش خود را معطوف به اقدامات عملی کنند.