ظرفیت مدیریتی برای راهبری پروژه‌های صنعت نفت ایجاد می‎شود

مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت:

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با تداوم روند جاری ارزیابی، آموزش و توسعه و با پرورش بیش از ۲۵۰ مدیر پروژه دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای طی دو تا سه سال آینده، ظرفیت مدیریتی قابل‌توجهی برای راهبری مطلوب پروژه‌های صنعت نفت در سطوح بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

ظرفیت مدیریتی برای راهبری پروژه‌های صنعت نفت ایجاد می‎شود

مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با تداوم روند جاری ارزیابی، آموزش و توسعه و با پرورش بیش از ۲۵۰ مدیر پروژه دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای طی دو تا سه سال آینده، ظرفیت مدیریتی قابل‌توجهی برای راهبری مطلوب پروژه‌های صنعت نفت در سطوح بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار شانا، علی بیاتی، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت در چهارمین دوره آموزشی «مدیریت پروژه» این مرکز که با شرکت ۲۰ نفر
(از شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت نفت و گاز پارس) آغاز به‌ کار کرد، با بیان این مطلب گفت: به دنبال برگزاری سه دوره مدیریت پروژه، تاکنون بیش از ۶۰ نفر موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای از این مرکز شده‌اند.وی با اشاره به چند سال فعالیت مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت، گفت: در این مرکز برای هر حرفه، هرم شایستگی ویژه‌ای تعریف شده و فرآیندی بسیار هدفمند و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای سنجش و ارزیابی افراد طی می‌شود.
بیاتی با اشاره به اهمیت مدیریت پروژه در صنعت نفت که پروژه‌های آن عمدتاً در زمره مگاپروژه‌هاست، ادامه داد: شایستگی مدیران پروژه و در مجموع سرمایه انسانی در عملکرد پروژه تاثیری بسزا دارد، هرچند این عملکرد تنها محدود به یک شاخص نیست و سیستم و روش مدنظر سازمان برای اجرای پروژه و برخورداری پروژه از متدلوژی مدون نیز در این زمینه دخیل است.
وی با بیان اینکه مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت برای پرورش و توسعه نسلی نو از مدیران شکل گرفته است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم در بخش مدیریت پروژه در دو تا سه سال آینده، تعداد افرادی که موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای از این مرکز می‌شوند به بیش از ۲۵۰ نفر برسد و این به معنای ایجاد ظرفیت مدیریتی مطلوب برای راهبری پروژه‌های صنعت نفت و باقیات صالحاتی برای این صنعت خواهد بود.