جامعه هدف ایجاد اشتغال ۱۴ میلیون نفر است

آخرین آمار بیکاری از زبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی زیست بوم ملی اشتغال ایران با همکاری همه دستگاه ها خبر داد.

جامعه هدف ایجاد اشتغال ۱۴ میلیون نفر است


 


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی زیست بوم ملی اشتغال ایران با همکاری همه دستگاه ها خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجت الله عبدالملکی در جلسه علنی مجلس،  گفت: در حوزه اشتغال مخاطبان غالباً بیکاران صرف نیستند، لذا
5 گروه در این حوزه وجود دارد. بر این اساس 2.4 میلیون نفر بیکاران مطلق،
 2.2 میلیون نفر اشتغال ناقص،
 2 میلیون نفر ناامیدشدگان جویای کار، 2.7 میلیون نفر شاغلان کم درآمد و 4.5 میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند که مجموع این افراد بالغ بر
 14 میلیون نفر می شود.  
وی ادامه داد: براین اساس اگر بخواهیم اشتغال شایسته ایجاد کنیم، 14 میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می دهند، البته برخی از این موارد در بخش های دیگر نیز حضور دارند، مانند افرادی که در حوزه شاغلان غیررسمی و کم درآمد فعالیت می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: جمعیت بیکار و شبه بیکار در حدود 6.7 میلیون نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعاً 14 میلیون نفر هستند؛ نرخ مشارکت کنونی 41 درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق است،
 9.6 درصد است.
عبدالملکی تصریح کرد: نرخ بیکاری رسمی جوانان بین 18 تا 35 سال 17.6 درصد است؛ جوانان
 15 تا 29 ساله نیز کسانی هستند که در حال اشتغال و  تحصیلات نیستند که به آنها نیت گفته می شود. متاسفانه در استان های غربی، شمالی و سیستان و بلوچستان شاهد بیکاری 40 درصدی این بخش هستیم.
وی  بیان کرد: برنامه های اشتغال زیادی در کشور اجرایی شده، اما این سوال وجود دارد که چرا تاکنون این مسائل حل نشده است، که باید پاسخ داد؛ برنامه های اشتغالمان متاسفانه به صورت جزیره ای مطرح و اجرایی شده است. به عنوان مثال سیستم بانکی به دنبال گزارشات ارائه وام دادن بوده، اما منهای مابقی زنجیره های اشتغال. همچنین سیستمی درصدد ارائه مجوز بوده منهای بخش های دیگر اشتغال که این رویه در بخش های مختلف به صورت جزیره ای و بخشی انجام شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ده ها هزار میلیارد تومان در طول این سال ها هزینه شده، اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ کاری که در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال است. زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران با همکاری همه دستگا ها طراحی شده است.
عبدالملکی گفت: در این زیست بوم ارتباط بین اشتغال و تولید وجود دارد؛ تولید منجر به اشتغال می شود و اگر افزایش یابد، فرصت های شغلی بیتشری حاصل می شود. همچنین اگر کیفیت نیروی کار بهبود یابد، شاهد بهره وری تولید نیز خواهیم بود.
وی ادامه داد: راهبرد ما برای ایجاد اشتغال از طریق تقویت بخش های تولیدی بهره ور و اشتغالزا، است که بر این اساس وزارتخانه ها موظف شدند بر این بخش ها متمرکز کنند. توسعه آموزش های عمومی و تخصصی و همکاری نهادهای انقلابی خصوصاً در مناطق محروم از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه شود.