مردم هم بازی هستند؟!

پس از اعلام دور دوم تائید صلاحیت های داوطلبین انتخابات مجلس ( اسفندماه برگزار می شود) از سوی هیات های اجرایی استان ها تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و چهره های شناخته شده سیاسی کشور صلاحیتشان تائید یا احراز نگردید.

پس از اعلام دور دوم تائید صلاحیت های داوطلبین انتخابات مجلس ( اسفندماه برگزار می شود) از سوی هیات های اجرایی استان ها تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و چهره های شناخته شده سیاسی کشور صلاحیتشان تائید یا احراز نگردید.
این مسئله موجب نارضایتی این افراد و جریان های سیاسی و رسانه های حامی آنها را برانگیخت. به گونه ای که این روال را نوعی تسویه حساب سیاسی دولت با مخالفان و منتقدان خود قلمداد کردند و یا آن را به پروژه "خالص سازی" منتسب دانستند و به هر طریقی که می شد و با هر توجیهی تصمیمات صورت گرفته را محکوم کردند.
اما نکته جالب در این بین نامشخص بودن جایگاه و نظر و سلیقه مردم جامعه است. ناظرین و داوطلبین باهم درگیر بازی سیاسی هستند و تائید صلاحیت شدگان نیز به دنبال آن هستند که ببیند کدام لیست قوی تر است و کدام جریان دست برتر قدرت را دارد تا به سمتش غش کنند.
انگار نه انگار که مردم در این میدان باید مشارکت کنند و سلیقه اقشار مختلف باید لحاظ شود تا مشارکت اکثریتی صورت گیرد. بالواقع عرصه انتخابات در کشورمان به رقابت میان جناحین سیاسی تبدیل شده به گونه ای که اهمیتی برای مردم قائل نیستند. کسی از نظر و خواست و تمایلات مردم حرفی نمی زد و همه درگیر کار خود هستند.
اما قطعا این رویه نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت.