ثبت اطلاعات ۳۰۰۰ تاکسی پایتخت در طرح «لاگ هوشمند»

معاون نظارت تاکسیرانی تهران خبر داد؛

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ثبت اطلاعات ۳۰۰۰ تاکسی گردشی و خطی در طرح «لاگ هوشمند» خبر داد.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ثبت اطلاعات ۳۰۰۰ تاکسی گردشی و خطی در طرح «لاگ هوشمند» خبر داد.
محمد علوی زاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد اجرای طرح «لاگ هوشمند» در شهر تهران برای شناسایی تاکسی های گردشی و تلفنی غیرفعال گفت: این طرح از شهریور ماه برای شناسایی تاکسی های غیرفعال تلفنی و گردشی آغاز شد که براین اساس بخش عمده ناوگان غیرفعال شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه در مرحله اول به این تاکسی های غیرفعال پیامک هشدار ارسال می شود  و یک ماه به آنها فرصت داده می شود تا در مهرماه حتما در شبکه حمل و نقل فعالیت کنند، افزود: اگر تاکسی های گردشی و تلفنی علیرغم ارسال پیامک، در شبکه ناوگان حمل و نقل فعالیت نکنند و ثبت پرداخت الکترونیک در سامانه نداشته باشند، حتما برخوردهای بعدی شامل حال این نوع تاکسی ها خواهد شد.
علوی زاده در مورد برخوردها با رانندگان غیرفعال در طرح لاگ هوشمند گفت: در صورت عدم فعالیت در مرحله بعدی لغو طرح ترافیک و لغو کارت سوخت و بعد از آن نیز اقدام قضائی حتما انجام خواهد شد. البته برخی از تاکسی ها ممکن است که فعال باشند؛ اما در طرح «لاگ هوشمند» شرکت نکرده باشند که باید این نوع تاکسی‏ها از تاکسی های غیرفعال متمایز شوند.معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد نحوه شناسایی تاکسی های غیر فعال پایتخت گفت: تاکسی‌ها از طریق درگاه پرداخت الکترونیک با ما در ارتباط هستند، بگونه ای که  ۷ درگاه پرداخت الکترونیک در تاکسی‌ها فعال است که به «کیو آر کد» نصب شده بروی شیشه متصل است و همه این دیتاها را به صورت تجمیع شده در اختیار داریم.
علوی زاده با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰۰ تاکسی گردشی و خطی در طرح «لاگ هوشمند» وارد شده و QR کد دریافت کردند، افزود: اطلاعات فعالیت  تاکسی های خطی و گردشی در شهریورماه احصا شده و در صورت غیرفعال بودن اولین پیامک اخطار برای آنها ارسال می شود.