افزایش تولید لوازم‌ خانگی داخلی در کشور از سال آینده

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش تولید لوازم‌ خانگی توسط کارخانجات داخلی از سال آینده خبر داد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش تولید لوازم‌ خانگی توسط کارخانجات داخلی از سال آینده خبر داد.
پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: کالای قاچاق، قاچاق است. متاسفانه کالای قاچاق دارای هیچگونه گارانتی نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: خوشبختانه تولید کارخانجات لوازم خانگی از سال آینده بازار را اشباع خواهد کرد. باید لوازم‌ خانگی کشور به سمت صادرات حرکت کند.