۵۱ درصد تصادفات تهران به موتورسواران اختصاص دارد

سرهنگ جوانبخت؛

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت:۵۱ درصد از تصادفات به موتورسواران اختصاص دارد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت:۵۱ درصد از تصادفات به موتورسواران اختصاص دارد.
به گزارش مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت افزود:بررسی آمارهای تصادفات در خصوص نوع کاربران ترافیکی حاکی از آن است که ۵۱ درصد از تصادفات شهر تهران به موتورسیکلت سواران اختصاص دارد.یعنی رتبه اول تصادفات شهر تهران را موتورسواران کسب کرده‌اند.
وی بیان داشت: رتبه بعدی به عابران پیاده اختصاص دارد چرا که  ۴۱ درصد از تصادفات به آنان بازمی گردد.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: با اختلافی زیاد خودروها با ۸ درصد در جایگاه سوم قرار می‌گیرند.
سرهنگ جوانبخت افزود: این آمار باز هم نشان دهنده این است که موتورسواران هنوز نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند و در مواجهه با خطر دچار آسیب می‌شوند.