تصویب بسته کمک‌های ۳۰۰ میلیون دلاری آمریکا به اوکراین از سوی کنگره

مجلس نمایندگان ایالات متحده یک بسته کمک اضافی به اوکراین را به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان ایالات متحده یک بسته کمک اضافی به اوکراین را به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار تصویب کرد.
به گزارش هیل، این کمک مالی پیشتر از پیش‌نویس بودجه دفاعی حذف شده بود.این کمک‌ها در چارچوب ابتکار کمک امنیتی گنجانده شده است، که وزارت دفاع ایالات متحده را ملزم می‌کند به جای تامین امنیت مستقیم تسلیحات از انبارهای پنتاگون، با تولیدکنندگان قرارداد منعقد کند.
این لایحه همچنین شامل ۲۰ میلیون دلار برای تشدید کنترل بر وجوه دریافتی اوکراین از ایالات متحده است.