خط کشی عابر پیاده مقابل مدارس شهر اراک نونوار شده است

مدیر واحد مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری اراک:

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، خط کشی عابر پیاده مقابل ورودی مدارس شهر اراک در دستور کار قرار گرفته است.

اراک-خبرنگار آفرينش
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، خط کشی عابر پیاده مقابل ورودی مدارس شهر اراک در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، داود نصراللهی مدیر واحد مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری اراک با اشاره به لزوم تامین ایمنی عبور و مرور دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، گفت:عملیات خط کشی معبر مقابل هنرستان شهید رجایی، دبستان شهید باهنر و دبیرستان دخترانه بصیرت کوی علی ابن ابیطالب(ع)و همچنین دبیرستان‏های شهید عباس نجفی و فضیلت خیابان طالقانی، توسط عوامل اجرایی واحد مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری اراک انجام شد.