زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس مشخص شد

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

زمان اعلام نتایج نهایی شانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری عمومی رشته پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران مشخص شد.

زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجوی پزشکی  از لیسانس مشخص شد

زمان اعلام نتایج نهایی شانزدهمین دوره آزمون  پذیرش دانشجوی دکتری عمومی رشته پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران مشخص شد.
به گزارش مهر، نتایج نهایی شانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری عمومی رشته پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شده است.
پذیرفته شدگان آزمون کتبی شانزدهمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری عمومی رشته پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می‏توانند از روز شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت https://exam.tums.ac.ir از نتیجه نهایی آزمون خود مطلع شوند.
تاریخ ثبت نام اینترنتی و حضوری پذیرفته شدگان در دانشگاه از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.