خرج بیماری بیش از درد آن شده...

هزینه دارو و درمان برای بیماران به ویژه بیماران خاص غیر قابل تحمل شده است.

خرج بیماری بیش از درد آن شده...

هزینه دارو و درمان برای بیماران به ویژه بیماران خاص غیر قابل تحمل شده است. انجمن بیماران تالاسمی از افزایش چندین برابری داروی این بیماران خبر داده است، یعنی اگر دارویی تا پیش از این یک میلیون تومان بوده باشد الان ۱۰ میلیون شده است.
این افزایش چندین برابری تنها از بابت گرانی قیمت نیست، بلکه کمبود و حتی نبود دارو این درد را دوچندان کرده است.
متأسفانه اکثر داروهای مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج از خارج تأمین می شود و تولید داخلی ما در صورت داشتن کیفیت و اثرگذاری در درمان، کمتر از ۲۰ درصد نیاز بیماران را تأمین می کند.
این درحالی است که اکثر این داروها یا تحت پوشش بیمه نیستند و یا نرخ آن به قدری بالاست که با پوشش بیمه ای نیز ازتوان مردم خارج است.
بیماران سرطانی به اندازه کافی درد و رنج بیماری اذیتشان می کند اما هزینه مخارج درمان یک یا چند خانواده را به مرز بیچارگی می رساند و دیگر قادر به ادامه زندگی عادی خود نیستند و شیرازه خانواده ها را از هم می پاشد.
هرچند که نمی دانیم کدام درد مردم را باید به گوش مسئولان رساند اما این را می دانیم که امروز خرج بیماری از درد آن پیشی گرفته است... .