چاره درد جز هم اندیشی و گفتگو نیست

حکایت امروز گرفتاری ها و مشکلات جامعه ما مصداق بیماری است که دچار دندان درد شده و برایش ورزش تجویز می کنند تا تندرست باشد!. متأسفانه در بسیاری از مشکلاتی که بدنه جامعه را درگیر خود کرده، جامعه شناسان مدام درحال هشدار دادن هستند و زنگ خطر زوال و انحطاط را به مسئولان گوشزد می کنند اما نسخه تک دارویی که برای تمام اقشار جامعه با انواع گرفتاری ها تجویز کرده ایم، موجب آزار و تشدید دردهای جامعه گردیده است.

چاره درد جز هم اندیشی و گفتگو نیست

حکایت امروز گرفتاری ها و مشکلات جامعه ما مصداق بیماری است که دچار دندان درد شده و برایش ورزش تجویز می کنند تا تندرست باشد!. متأسفانه در بسیاری از مشکلاتی که بدنه جامعه را درگیر خود کرده، جامعه شناسان مدام درحال هشدار دادن هستند و زنگ خطر زوال و انحطاط را به مسئولان گوشزد می کنند اما نسخه تک دارویی که برای تمام اقشار جامعه با انواع گرفتاری ها تجویز کرده ایم، موجب آزار و تشدید دردهای جامعه گردیده است.
چهره های ملی اعم از اساتید دانشگاه ها، هنرمندان، ورزشکاران، و تمامی کسانی که درگیر مسائل اجتماعی هستند، نسبت به شرایط و نیازهای جامعه واکنش نشان می دهند اما این واکنش ها یا نادیده گرفته می شود و یا آن را مخالف با سیاست های رسمی کشور قلمداد می کنند و کار را از طرق دیگری پیش می برند که همخوانی با درد و گرفتاری و خواسته جامعه ندارد.
این معضلات و مشکلات تنها با گفتگو و هم اندیشی بر طرف خواهد شد. قطع به یقین کشورمان دچار تنگناها و محدودیت های فراوانی است، اما وقتی گفتگویی صورت نگیرد و با مدعیان دفاع از حقوق مردم تبادل نظر نگردد، کسی از بطن گرفتاری ها و توان موجود مطلع نخواهد شد و بعضاً قضاوت های ناحق نیز صورت می گیرد.
اما تمام این مشکلات را نمی توان بر پایه قضاوت های ناحق و یا از سر بی اطلاعی دانست، مسلماً برخی ناهماهنگی ها و عدم درک مناسب از شرایط و خواست جامعه وجود دارد که تا عزمی برای گفتگو شنیدن نظرات مختلف و هم اندیشی درموردش صورت نگیرد، کار به جایی نخواهد رسید و اختلاف میان مردم و حکومت را بیشتر خواهد کرد.