۳۰ درصد جمعیت کشور درگیر پرفشاری خون

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

معاون بهداشت وزارت بهداشت: ۳۰ درصد جمعیت کشور درگیر پرفشاری خون


معاون بهداشت وزارت بهداشت، حفظ سلامت و پیشگیری از بروز بیماری را جزو اصلی اجرای طرح پزشکی خانواده دانست و بر اثربخشی بالای اجرای این طرح در کاهش هزینه‌های درمانی تحمیل‌شده به جامعه و خانواده‌ها در آینده تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر حسین فرشیدی در همایش کشوری پزشکی خانواده با اشاره به دوران ایجاد شبکه بهداشت و درمان در کشور و تاسیس آموزشگاه‌های بهورزی، گفت: این اقدام هزینه اثربخشی بالایی داشت و نتایج کار این اقدامات را در کاهش مرگ‌ومیرها و دست‌یابی به دیگر اهداف مد نظر، به‌وضوح در دورترین نقاط کشور می‌بینیم.وی با بیان اینکه امروز هرکدام از بهورزان تجارب بزرگی اندوخته‌اند، نیازهای حال حاضر حوزه بهداشت را فراتر از آموزش بهورزی دانست و افزود: پزشکی خانواده که ۵۰ سال پیش در کشورهای غربی آغاز شد، امروز با توجه به رخدادهای جدید در دنیا و پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش‌های مختلف که تاثیرشان بر حوزه سلامت اجتناب‌ناپذیر است، با شرایط و نیازهای قبل خود متفاوت شده است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت، تاکید کرد: سواد سلامت جامعه امروز و نحوه ارائه آموزش‌های بهداشت و ارتقای سلامت با توجه به روی کار آمدن فناوری‌های جدید آموزشی و دسترسی آسان به فضای مجازی و سیستم‌های اطلاعاتی دنیا در زمانی بسیار کوتاه، تغییر کرده است و اگر بخواهیم اقدامات ما تاثیرگذاری قبل را داشته باشد، برنامه‌های آموزشی باید کاملا متفاوت و با استفاده از فناوری‌های مناسب روز پیش رود.
وی از پزشکی خانواده به‌عنوان طرحی با چند مزیت یاد کرد و گفت: اولویت این طرح، تامین سلامت برای همه و هدف آن دستیابی به عدالت در سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم در ازای دریافت خدمات این حوزه است که به‌منظور اجرای مناسب آن، ابتدا باید به فهمی مشترک برسیم و تامین مالی پایدار برای اجرای بسته‌های خدمتی تعریف‌شده، انجام گیرد.
فرشیدی بر استفاده از تجارب حاصل از اجرای آزمایشی این طرح در برخی استان‌ها و رفع نقاط ضعف موجود تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری از نقاط کشور، مراکز خدمات جامع سلامت تاسیس شده که با اجرای مناسب طرح پزشکی خانواده و تامین پزشک و نیروهای بهداشتی مورد نیاز، این مراکز بیشتر تقویت می‌شوند.
وی با اشاره به دستاوردهای بسیار بزرگ حوزه بهداشت کشور در کاهش میزان مرگ‌ومیر نوزادان و مادران باردار و کنترل بیماری‌هایی مانند مالاریا و فلج اطفال، افزود: در کنترل کووید ۱۹ نیز شبکه و معاونان بهداشتی، نقش بسیار مهمی داشتند که شاید کمتر به آن پرداخته شد.
او بیماری‌های غیر واگیر که ارتباط نزدیکی با شیوه زندگی دارند و در صدر آنها مشکلات قلبی‌عروقی را عامل حدود ۸۰درصد مرگ‌ومیرهای حال حاضر در کشور دانست و تاکید کرد: ۳۰درصد جمعیت کشور درگیر پرفشاری خون هستند که تنها با کنترل و سنجش منظم فشار خون با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشتی و درمانی کشور، می‌توان شاهد کاهش بیش از ۵۰درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سکته قلبی و مغزی بود و به‌کاربستن اقدامات دیگری مانند افزایش ۲۰درصدی فعالیت بدنی، کاهش مصرف قند و ... در کنار آنها، می‌تواند تاثیری شگرف در این زمینه داشته باشد.