اقدامی موثر برای عفو؛ و یک ابهام

در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

اقدامی موثر برای عفو؛ و یک ابهام

 


در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.
اقدام رئیس دستگاه قضا به عنوان قاضی القضات شایسته تقدیر است، چرا که حوادث اخیر در کشور کسانی را به بازداشت و محبس کشاند که اغلب قشر جوان و فرزندان خانواده هایی بودند که به واسطه مشکلات پیش آمده برای آنها درد و رنج بسیاری متحمل شدند.
بارها تاکید شده است که جای جوانان و فرزندان خانواده ها زندان نیست و فضای موجود در زندان موجب مسمومیت رفتار و جایگاه اجتماعی این افراد خواهد شد. اما به هر حال نمی توان قانون را نادیده گرفت.
اما یک نکته ساده و البته مبهم دراین میان باقی است. اینکه به هرحال برخی از کسانی که در این حوادث اخیر شرکت داشتند بنابر اذعان مقامات قضایی و امنیتی، نه جاسوس بوده اند و نه خربکار و نه عوامل بیگانه؛ بلکه
عده ای بودند که به شرایط وضع موجود اعتراض داشتند. آیا برای این اقشار نیز برنامه و پژوهش و کارگروهی برای رسیدگی تشکیل شده است؟!
مسلماً همانطور که رسیدگی به پرونده قضایی متهمین ضرورتی ایجابی تلقی می شود، رسیدگی به خواست و نظر و انتقاد و حتی اعتراض اقشار مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.