کاهش مالیات دخانیات با چه هدفی ؟!

«دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می گوید: چرخش مالی دخانیات در کشور ۳ میلیارد دلار است و سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ کسب ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر دخانیات را پیش بینی کرده بود که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی این عدد را به ۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده اند».

کاهش مالیات دخانیات با چه هدفی ؟!

 


«دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات می گوید: چرخش مالی دخانیات در کشور ۳ میلیارد دلار است و سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ کسب ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر دخانیات را پیش بینی کرده بود که متأسفانه در مجلس شورای اسلامی این عدد را به  ۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده اند».
شکی نیست که صنعت دخانیات در جهان به عنوان یکی از
پرنفوذ ترین صنایع شناخته می شود که همواره ردپای لابی هایی را می توان در آن مشاهده کرد. اما درقبال فعالیتی که انجام می دهند در کشورهای مختلف مالیات و عوارض و مبالغ مشخصی را پرداخت می کنند که برای کشورهای میزبان توجیه اقتصادی داشته باشد.
درحالی که کشورهای خارجی، واکسن و دارو و حتی نخ بخیه را از مردم ما دریغ می کنند اما همین کشور‌ها برای مردم ما سیگار تولید می‌کنند. سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور ما تولید می‌شود که دو شرکت خارجی ۷۲ درصد از این حجم تولید را در دست دارند.
متأسفانه ایران پائین‌ ترین مالیات بر دخانیات را در دنیا دارد و این در حالی است که سهم شرکت دخانیات ایران از تولید سیگار در کشور، فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد تولید سیگار در اختیار شرکت‌هایی با سهامداران خارجی است. به عنوان نمونه مالیات بر دخانیات در ترکیه
 ۶ برابر، عربستان ۴ برابر و در پاکستان ۲ برابر ایران است.
واقعیت تلخ ماجرا اینجاست که ریالی از گران شدن سیگار به جیب بیت المال نمی‌رود، این سود را مافیای بین المللی به جیب می‌زند. در همه جای دنیا، ۷۰ درصد قیمت یک پاکت سیگار به عنوان مالیات دریافت می‌شود که این رقم در ایران کمتر از ۲۰ درصد است.
حال باید از کسانی که درصدد کاهش مالیات دخانیات هستند پرسید که هدفشان از این اقدام چیست و در این میان منافع ملت را درنظر دارند یا منافع تولیدکنندگان خارجی؟!