مردم گرفتار درد لاعلاج معیشت شده اند

حال معیشت مردم خراب است و مسئولان همچنان با اظهارات خود سعی بر شنا کردن برخلاف واقعیت ها و مدیریت صحیح دارند.

حال معیشت مردم خراب است و مسئولان همچنان با اظهارات خود سعی بر شنا کردن برخلاف واقعیت ها و مدیریت صحیح دارند.
قریب به یک سال است است که شدت تحریم های خارجی افزایش یافته و در مقابل مسئولان از بهبود وضعیت اقتصاد و بازار کشور خبر می دهند. خبرهایی که در زندگی مردم لمس نمی شود و در عوض طی یک سال گذشته مدام و به صورت روزانه و حتی لحظه ای شاهد افزایش قیمت ها و تورم و گرانی
 هستند.
تیم اقتصادی دولت باید پاسخ دهد که چطور و چگونه طی یکسال گذشته تغییر مثبتی در زندگی و اقتصاد عمومی جامعه رخ نداده اما امارها همه مثبت و رو به رشد است.
در مدیریت دارو گله کردیم که دشمنان کارشکنی می کنند و یا کمکی نمی کنند.
در قیمت دلار گفتیم بازار تحت کنترل است اما دخالت مستقیم نمی کنیم تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند.
در بحث تولید گفتیم حمایت از سرمایه گذاران راهگشای اقتصاد است اما تحمیل هزینه ها باعث تعطیلی شهرک های صنعتی گردیده و بیکاری در خانوارهای ایرانی امری متداول است.
بنابر نظر کارشناسان اقتصاد ایران سالانه ۶ درصد کوچک می شود درحالی که مسئولین مدعی رشد مثبت اقتصاد است.
این قبیل مطالب و انتقادات فراوان است اما راه حل چیست؟ دولت چرا راهکارهای علم اقتصاد در شرایط بحرانی را به کار
نمی گیرد. مدیریت اقتصاد داخلی ایران موضوعی نیست که به عوامل خارجی ربط دهیم. گرانی دلار در بازار دلالی چه سنخیتی با تحریم
 دارد.
مردم گرفتار درد معیشت شده اند ، از شنیدن نرخ ۴۰ هزارتومانی دلار واهمه دارند، از حقوق ۶ میلیونی خود و مخارج چند برابری وا مانده شده اند. چرا این نگرانی ها از سوی مسئولان درک و باور
 نمی شود.
امروز به مرحله ای رسیده ایم که مسئولان و تیم اقتصادی کشور باید پاسخگو باشند که سیاست های اجرایی آنها آیا درد مردم را دوا کرده است یا به نفع افزایش نرخ ها تمام شده است.
وقت آن است مسئولان به مردم گزارش دهند و به صورت مشخص بگویند چرا نمی توانند شرایط را کنترل و ساماندهی کنند. باید مشخص شود با چه سیاست اقتصادی ارزش پول ملی کشورمان در مقابل همسایگان ما که درگیر جنگ و تروریست هستند، به شدت سقوط کرده و بی ارزش ترین واحد پولی منطقه هستیم.
اقتصاد علم است هر مشکلی در آن راهکار و راه حلی دارد قطعا با نفرین و زنده باد و مرده باد حل نخواهد شد. توقع عمومی این است که مسئولان و سیاست گذاران کشور این وضعیت را سامان دهند.و دنبال راه چاره باشند و واقعیت ها را به مردم بگویند، امروز کشور نیازمند تحول است .