طرح انگلیس برای افزایش اختیارات پلیس علیه معترضان و اغتشاشگران

دولت انگلیس به دنبال تصویب متممی به «قانون نظم عمومی» برای افزایش اختیارات پلیس است تا اعتراضات را قبل از ایجاد اختلال در نظم عمومی کنترل کند.دولت انگلیس به دنبال تصویب متممی به «قانون نظم عمومی» برای افزایش اختیارات پلیس است تا اعتراضات را قبل از ایجاد اختلال در نظم عمومی کنترل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دولت انگلیس به دنبال تصویب قانونی است که به پلیس این کشور اختیارات بیشتری در مقابله با اعتراضات و اغتشاشات ضد دولتی خواهد داد.
براساس گزارش استاندارد، دولت لندن تایید کرده است که براساس تدابیر جدید که قرار است در پارلمان تصویب شود پلیس می‌تواند قبل از آنکه اعتراضات به اختلالات گسترده منجر شود مداخله کرده و با آن مقابله کند. استاندارد اضافه کرد، این متمم که به قانون نظم عمومی اضافه می‌شود، و در پارلمان ارائه خواهد شد با هدف شفافیت بیشتر درباره اینکه چه زمانی پلیس می‌تواند علیه اعتراضات وارد عمل شود و از بسته شدن خیابانها و مسیرها توسط معترضان جلوگیری کند تدوین شده است.