همه تلاش ما رضايتمندي و تعامل با مردم است چون اين خواست مديريت عامل محترم جمعيت هلال‌احمر كشور است

دكتر غلامي، مديريت مردمي هلال‌احمر گيلان در ديدار با سردار قربانزاده:

به دنبال چاپ گزارشي تحت عنوان چرا فريادرسي نيست در روزنامه‌هاي آفرينش و سبزينه و گلچين و ارائه خدمات قابل توجه‌اي از سوي هلال‌احمر به اتفاق سردار قربانزاده جهت تشويق و تقدير در روز ملاقات عمومي به دفتر دکتر غلامی مراجعه كرديم. بلافاصله از سوي شريعتي رئيس روابط عمومی با نظم خاصي به اتاق مدیریت هدايت شديم و بعداز چند دقيقه بررسي متوجه شديم كه مديريت كل هلال‌احمر گيلان در يك خانواده نظامي بزرگ شده است و بيشتر از هر چيزي نظم و مرتب بودن افراد براي ايشان اهميت فراواني دارد.

همه تلاش ما رضايتمندي و تعامل با مردم است چون اين خواست مديريت عامل محترم جمعيت هلال‌احمر كشور است 


به دنبال چاپ گزارشي تحت عنوان چرا فريادرسي نيست در روزنامه‌هاي آفرينش و سبزينه و گلچين و ارائه خدمات قابل توجه‌اي از سوي هلال‌احمر به اتفاق سردار قربانزاده جهت تشويق و تقدير در روز ملاقات عمومي به دفتر دکتر غلامی  مراجعه كرديم. بلافاصله از سوي شريعتي رئيس روابط عمومی با نظم خاصي به اتاق مدیریت هدايت شديم و بعداز چند دقيقه بررسي متوجه شديم كه مديريت كل هلال‌احمر گيلان در يك خانواده نظامي بزرگ شده است و بيشتر از هر چيزي نظم و مرتب بودن افراد براي ايشان اهميت فراواني دارد.
آري مشكلات اقتصادي خصوصاً بيكاري و گراني اين روزها اكثر اقشار مختلف علي‌الخصوص خانواده‌هاي حقوق‌بگير را درگير خود نموده است و باعث شده تا بعضي از افراد جامعه تسليم و درمانده و آواره كوچه و خيابان‌ها شوند.
گفتنی است چندي پيش با خانواده‌اي روبرو شديم كه به علت بيكاري و گراني قادر به تهيه مسکن نبوده وقتي اين شرايط را با دكتر غلامي در جريان گذاشتيم بلافاصله تيمي از هلال‌احمر به سرپرستي آقاي يحيايي كه انساني بسيار دلسوزاست مامور بررسی ماجرا کردند  
خوشبختانه بعداز بررسي ماجرا  بعداز چند ساعتي تعدادي پتو، لوازم اوليه زندگي و چراغ نفتي و برقي و موكت و بالاخره لوازم خوراك تهيه و ارسال نمودند و با اين حركت خداپسندانه دل آن خانواده محروم را شاد كردند وقتي من خبرنگار با اين سرعت عمل  روبرو شدم خواستم تقديري داشته باشم تا شايد ساير مديران دستگاه هاي اجرايي اين مطلب را بخوانند و انگيزه خدمتي برايشان ايجاد
گردد.
آري من خبرنگار وقتي دفتر ايام را در عالم پندار ورق مي‌زنم و در زمينه نجات انسان‌هاي دربند و خدمات‌رساني به افراد مستحق به عملكرد مديران موفق ازجمله دكتر غلامي مديريت مردمي هلال‌احمر و دكتر خدمت بين دانا مديريت پرتلاش بهزيستي گيلان نگاه مي‌كنيم با خود مي‌گويم كه بايد اين عزيزان بيشتر مورد توجه مديران مركزي خصوصاً استاندار بومي گيلان قرار گيرند تا بيشتر بتوانند به خانواده‌هاي بي‌بضاعت خدمات‌دهي كنند. البته بايد عنوان كنم دفتر ايام را كه تاريخ نام دارد اگر در حال حاضر پيش روي خود بسته مي‌يابيم اما مي‌توانيم با درك درست دريابيم كه دهان او بسته نيست به قول يكي از مورخين هر كسي كه اين دفتر را مي‌گشايد با او سخن مي‌گويد و خاطرات و عملكرد مديران در گذشته و از آنچه كه ديده است ياد مي‌كند و سخن مي‌گويد اما اگر دقت لازم داشته باشيم مي‌بينيم از وراي همين دروازه بسته با زبان سكوت كه زبان حقيقت است با من و تو سخن مي‌گويد و تأكيد دارد كه اي مديران خدمتگزار هيچ‌گاه بينوايان را فراموش نکنید  و همچنان  از رضايتمندي مردم غافل نباشيد. حمايت از فرزندان يتيم و رسيدگي به بيماران بستري بايد هميشه در الويت كار قرار گيرد.
دكتر غلامي مديريت مردمي هلال‌احمر گيلان گفت در انجام امور مردم و كار در هلال‌احمر با هيچ احدي تعارف ندارم و مرتباً به همكارانم تأكيد دارم تا در خدمات‌دهي به مردم وفادار هيچ كوتاهي نشود. اگر احياناً در اين مسير كم‌كاري و بي‌توجهي احساس شود مطمئناً آن فرد در آينده نمي‌تواند با ما همكار باشد و همچنان مرتباً به شهرستان‌ها سركشي مي‌كنم و با مردم حرف مي‌زنم و هميشه يادآور مي‌شوم كه اگر احیانا" مشكلي داريد روزهاي سه‌شنبه در خدمت هستم چون ما هر چي داريم از همين مردم عزيز است پس بايد رضايتمندي اين عزيزان را در كارنامه داشته باشيم. دكتر غلامي با يك بيت شعر به گفتگوي خود خاتمه داد:
خدايا چنان كن سرانجام كار
تو خشنود باشي و ما رستگار
 رشت:سید اکبر خوشحال