تولید ۷۷ درصدی تخم چشم زده ماهی در داخل

رئیس سازمان شیلات:

رئیس سازمان شیلات: تولید ۷۷ درصدی تخم چشم زده ماهی در داخل

 


رئیس سازمان شیلات گفت: قبلا بخش زیادی از تخم‌چشم زده‌ماهی از طریق واردات تامین می‌شد، ولی امسال توانستیم ۳۷۲ میلیون قطعه یعنی ۷۷ درصد نیاز کشور را در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی تولید کنیم.
سید حسین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن محصولات شیلاتی در کشور
تولید شده است، گفت: از این تعداد ۷۰۲ هزار تن مربوط به صید و صیادی و ۵۵۷ هزار تن نیز مربوط به آبزی پروری بوده است.
وی ادامه داد:۱۴۰ هزار نفر در صنعت شیلات با ۱۱ هزار شناور، ۷۰ بندر صیادی، ۱۲۰ اسکله تخلیه آبزیان و ۳۷ اسکله مردمی فعالیت می‌کنند.
رئیس سازمان شیلات اضافه کرد:سال گذشته ۵۵۶ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی داشتیم که حدود ۵۲۰ میلیون دلار تراز مثبت آن بوده است. امسال نیز صادرات از لحاظ ارزشی ۶۷ درصد رشد داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت تخم چشم زده ماهی نیز اشاره کرد و گفت: قبلا بیشتر نیاز کشور به تخم چشم زده‌ماهی از طریق واردات تامین می‌شد زیرا گونه‌های وارداتی تک جنسی بودند و ضریب تبدیلشان بهتر بود و تولیدکنندگان نیز از آنها استقبال می‌کردند ولی امسال ۳۷۲میلیون قطعه در ۴۷ مزرعه بخش خصوصی تولید شده که ۹۰ درصد آن تک جنسی است و نسبت به سال گذشته ۲۲۰ درصد از این منظر رشد داشتیم.