تأمین حدود ۵۷ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

­عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن:

­عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۵۷ هزار هکتار اعلام کرد.

تأمین حدود ۵۷ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن

 


­عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۵۷ هزار هکتار اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ­عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، مساحت اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهر برای طرح نهضت ملی مسکن را حدود ۵۷ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: مالکان بخش خصوصی در استان‌هایی که با کمبود زمین مواج هستند می‌توانند برای تأمین زمین در طرح نهضت ملی مسکن مشارکت
کنند.ارسلان مالکی افزود: تاکنون
۲۴ هزار و ۲۲۴ هکتار اراضی در محدوده شهر‌ها شناسایی شده و در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
به گفته وی این میزان زمین پاسخگوی ساخت یک میلیون و
۵۰۰ هزار واحد است، اما با توجه به سیاست دولت مبنی بر کاهش تراکم واحد‌ها، از این ظرفیت کمتر استفاده خواهد شد.
مالکی میزان اراضی شناسایی شده در حریم شهر‌ها را که در مراحل الحاق قرار دارند ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار اعلام کرد و گفت: مجموع زمین‌های شناسایی شده در محدوده شهر‌ها یا حریم شهر‌ها به حدود ۵۷ هزار هکتار می‌رسد.