کاهش صادرات به عراق را در نیمه دوم سال جبران می‌کنیم

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق به ۱۰ میلیارد دلار برسد، گفت: کاهش صادرات به عراق که در نیمه اول سال رخ داد را جبران خواهیم کرد.

کاهش صادرات به عراق را در نیمه دوم سال جبران می‌کنیم

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق به  10 میلیارد دلار برسد، گفت: کاهش صادرات به عراق که در نیمه اول سال رخ داد را جبران خواهیم کرد.
‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی
 آل اسحاق افزود: کاهش میزان صادرات به عراق تا حدودی مربوط به برخی محدودیت‌های وارداتی کشور عراق و نیز برخی محدودیت‌های صادراتی ما به عراق  و شرایط فصلی بوده است اما با رشد صادرات در
 نیمه دوم سال، کاهش صادرات ما به عراق در نیمه اول سال جبران خواهد شد. آل اسحاق بیان داشت: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود صادرات ایران به عراق تا پایان سال به 10 میلیارد دلار برسد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: اما از نیمه دوم سال، آمار صادرات گاز در آمار صادرات به عراق لحاظ شده است و بر این اساس در آمار صادراتی نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول شاهد رشد هستیم.