ششمین دور اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر آغاز شد

با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد؛

ششمین دور اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، به میزبان عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد.

 
ششمین دور اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، به میزبان عشق آباد پایتخت ترکمنستان آغاز شد.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبرگزاری رسمی دولت ترکمنستان، این اجلاس و بعد از گرفتن عکس یادگاری روسای پنج کشور ساحلی
شرکت کننده در این رویداد، آغاز شد.
 جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های ساحلی خزر و به عنوان کلیدی ترین مسیر دسترسی همسایگان ساحلی این دریا به آبهای آزاد، در عالی ترین سطح در این نشست منطقه ای حضور دارد.