آناتولی آنتونوف: تحریم روسیه به غرب ضربه زده است

آناتولی آنتونوف: تحریم روسیه به غرب ضربه زده استسفیر روسیه در واشنگتن گفت که تحریم‌ها علیه کشورش از سوی کشورهای غربی به بحران و رنج اقتصادی در این کشورها انجامیده است.
به گزارش  ریا نووستی، سفیر روسیه در واشنگتن گفت که تحریم‌ها علیه کشورش از سوی کشورهای غربی به بحران و رنج اقتصادی در این کشورها انجامیده است. «آناتولی آنتونوف»، سفیر روسیه در آمریکا، گفت که اقدام‌های کشورهای غربی علیه مسکو به کاهش فعالیت‌های تجاری، نابودی حمل‌ونقل و زنجیره‌های لجستیک، کاهش سرمایه‌گذاری و مشکل در بازار کار انجامیده است.
وی گفت که این امر نتیجتا بر درآمد شهروندان و تجارت‌ها تاثیر منفی گذاشته است. آنتونوف افزود که خود آمریکا نیز از تحریم‌ها علیه روسیه رنج می‌برد.