بهره‌مندي بالغ بر ۹۶ درصد خانوار روستایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری از نعمت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

شرکت گاز استان گلستان تا پایان سال گذشته، موفق شد بالغ بر ۹۶ درصد خانوار روستایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری این استان را از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند سازد.

بهره‌مندي بالغ بر ۹۶ درصد خانوار روستایی و ۱۰۰ درصد خانوار شهری از نعمت گاز


شرکت گاز استان گلستان تا پایان سال گذشته، موفق شد بالغ بر 96 درصد خانوار روستایی و 100 درصد خانوار شهری این استان را از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند سازد.
محمدرحیم رحیمی، مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در سال 98 موفق شدیم از نظر اهداف کمی؛ 289 کیلومتر شبکه‌گذاری و 6100 مورد نصب انشعاب را در قالب گازرسانی به 22 روستای جدید، انجام دهیم و با این اقدام، 18400 مشترک را نیز به جمع مشترکین گاز اضافه کنیم.
وی با بیان این که عملکرد ما در شرکت‌های گاز استانی بر دو محور اصلی توسعه گازرسانی در حوزه‌های روستایی، شهری و گازرسانی به صنایع و محور بهره‌برداری شامل تأسیسات و
 فروش گاز، استوار است، گفت: با گازرسانی به این 22 روستا، کل روستاهای گازدار ما به 880 روستا در مقایسه با 979 روستا در کل استان رسیده است.
رحیمی گازرسانی به حوزه صنایع را از مهم‌ترین حوزه‌های گازرسانی عنوان کرد و گفت: در حوزه صنایع، 146 واحد صنعتی و تولیدی با ظرفیت‌سازی حدود 38 هزار مترمکعب گاز طبیعی، معادل ۳۸ هزار لیتر جایگزینی با سوخت مایع با اعتباری حدود
15 میلیارد تومان را طی سال گذشته انجام دادیم، ضمن آن که کل اعتبار عمرانی ما مثل شبکه‌گذاری برای روستاها، توسعه کوچه‌ها و شهرهای جدید برای شبکه‌گذاری گاز در مجموع، 97 میلیارد تومان بوده که هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: در حوزه عملیاتی و بحران نیز که به خطوط گازدار ما برمی‌گردد، ما سال گذشته در ابتدای سال، هم سیل و هم رانش زمین را داشتیم که با تلاش دسته‌جمعی دوستان و همکاران، از این آزمون هم موفق بیرون آمدیم؛ بدین معنی که گاز هیچ مشترکی در این مقطع زمانی قطع نشد و این برای ما بسیار لذت‌بخش و امیدوارکننده بود که به چنین موفقیتی دست یافتیم.
این مقام مسئول افزود: در حوزه بهره‌برداری، از آن‌جا که بحث تعمیرات اساسی و نگهداری ایستگاه‌ها برای ما بسیار مهم است، تعمیرات حدود ۲۰۰ ایستگاه شامل؛ CGS ۳۱ مورد، TBS ۱۵۷ مورد و ۱۱ مورد ایستگاه‌های ترکیبی CGS-TBS را با موفقیت انجام دهیم که طبیعتاً این تعمیرات در فصلی اتفاق می‌افتد که ما کمترین میزان ظرفیت را روی ایستگاه‌های خود داشته باشیم.