راهیابی ۸ هوگوپوش به دومین اردوی انتخابی تیم ملی دانشجویان پسر

سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان؛

مسابقات انتخابی تیم‌ ملی تکواندو دانشجویان پسر در بخش کیوروگی به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد و در پایان ۸ هوگوپوش موفق شدند جواز حضور در دومین مرحله اردو انتخابی را کسب نمایند.
مسابقات انتخابی تیم‌ ملی تکواندو دانشجویان پسر در بخش کیوروگی به میزبانی فدراسیون تکواندو برگزار شد و در پایان 8 هوگوپوش موفق شدند جواز حضور در دومین مرحله اردو انتخابی را کسب نمایند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، مسابقات انتخابی تیم‌ ملی تكواندو دانشجويان پسر در بخش كيوروگي به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در سی یکمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با همکاری فدراسیون تکواندو در خانه تكواندو برگزار شد.
بنابراین گزارش مسابقات پسران در 8 وزن برگزار شد که نفرات برتر اوزان مختلف موفق شدند به دومین مرحله اردو انتخابی تیم ملی راه پیدا کنند.
اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح ذیل است:
وزن اول (54- کیلوگرم): سبحان رجایی، وزن دوم (58- کیلوگرم): رضا جمشیدی، وزن سوم (63- کیلوگرم): پاشا عطاردی ، وزن چهارم
(68- کیلوگرم): امیر حسین نعیمی، وزن پنجم (74- کیلوگرم): مهدی محمد گواری، وزن ششم (80- کیلوگرم): مسعود خوش نیت، وزن هفتم
(87- کیلوگرم): کریم سام دلیری و وزن هشتم( 87+ کیلوگرم): سعید فتحی
مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان روز چهارشنبه 6 بهمن ماه با حضور ملی پوشان و نفرات برتر لیگ تکواندو برای شکل گیری تیم ملی تکواندو دانشجویان برگزار خواهد شد.
سی و یکمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۵ لغایت
 ۱۶ تیرماه سال آینده در شهر چنگدو کشور چین برگزار می‌شود.