برهم صالح:اعتراض به نتایج انتخابات حق قانونی و تضمین شده است

برهم صالح:اعتراض به نتایج انتخابات حق قانونی و تضمین شده است

برهم صالح:اعتراض به نتایج انتخابات حق قانونی و تضمین شده است

 

 


اسپوتنیک :رئیس ‌جمهوری عراق ‌اعتراض به نتایج انتخابات را حق تضمین شده و قانونی مردم توصیف کرد.به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «برهم صالح»، رئیس‌جمهوری عراق با تاکید بر اینکه اعتراض به نتایج انتخابات یک حق تضمین شده و قانونی است،  نسبت به تهدید امنیت عمومی کشور هشدار داد.
وی گفت: «کشور در یک شرایط حساس قرار دارد و با چالش‌های بزرگ و استحقاق‌های بزرگ ملی روبرو است که مستلزم وحدت ملی‌، اولویت دادن به گفت‌وگو، پیشبرد منافع عالی کشور و حرکت به سمت رفع نیازهای کشور».
وی افزود: «احترام به خواست مردم، عملیات قانونی و مسیر مسالمت‌آمیز در کشور یک وظیفه ملی است و اعتراض به نتایج انتخابات یک حق تضمین شده است که توسط قانون اساسی و قوانین انتخاباتی تایید شده است اما نباید امنیت کشور در معرض خطر قرار گیرد».