برای "صیانت ازمردم" باید به "سلیقه مردم" توجه داشت

با وجود انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و اولویت هایی که بعضاً جنبه امنیتی دارند، بار دیگر طرح "صیانت از فضای مجازی" در دستورکار نمایندگان قرار گرفته و حساسیت هایی را در جامعه به وجود آورده است.

برای "صیانت ازمردم" باید به "سلیقه مردم" توجه داشت

 

با وجود انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و اولویت هایی که بعضاً جنبه امنیتی دارند، بار دیگر طرح "صیانت از فضای مجازی" در دستورکار نمایندگان قرار گرفته و حساسیت هایی را در جامعه به وجود آورده است.
 پیش از ورود به این بحث باید به این موضوع اشاره کنیم که مقید و معتقد به ایجاد چارچوب مشخص و قانونی برای فضای مجازی هستیم و بر ضرورت شناسنامه دار شدن فعالیت ها در فضای مجازی تاکید داریم.
اما درمورد مسئله کنونی که در مجلس دنبال می شود مباحثی درحوزه اختیارات موجود در این طرح وجود دارد که می تواند
محدودیت هایی را برای پلتفورم های موجود در فضای مجازی ایجاد کند و ملاک هایی را برای تشخیص غیرقانونی بودن فعالیت شبکه های اجتماعی درنظر گرفته است که به طور سلیقه می توان اعمال شود، بدون اینکه توجهی به لایه های زیرین استفاده از این پلتفورم ها
در فضای مجازی داشته باشد.
شاید اگر این طرح در فضایی به غیر از دوران کرونا پیگیری می شد و طراحانش بر آن اصرار می کردند، تا این حد حساسیت ایجاد نمی کرد. اما در دورانی که کرونا شکل کسب و کارها و روابط و تعاملات اجتماعی را برهم زده و مدل های جدیدی از ارتباطات میان اقشار و مشاغل مختلف را به وجود آورده است، حساسیت و نگرانی و حتی اعتراض از سوی جامعه به چنین طرحی طبیعی و به حق است.
چرا که مردم امروز به سبب محدودیت هایی که دارند و به سبب تنگناهای معیشتی قادر به کسب و کار عادی نیستند و به سمت کسب و کارهای اینترنتی در فضای همین شبکه های اجتماعی روی
آورده اند.لذا طبیعی است که در برابر چنین طرحی اعتراض کنند و واکنش نشان دهند.
از سوی دیگر تشدید این نگرانی به این سبب است که تعیین تکلیف این طرح در اختیار کمیسیون ویژه ای در مجلس سپرده شده که تصمیمشان تعیین کننده است و دیگر نیازی به رای گیری در صحن مجلس ندارد و مصوبات آن مستقیم به شورای نگهبان می رود. به عبارتی ساده تر مخالفان این طرح در صحن مجلس نمی توانند در مورد آن اظهارنظر کنند.
ضمن اینکه برخی نمایندگان در اظهارات خود بیان داشته اند که رسیدگی به این طرح باید به صورت غیرعلنی و بدون پوشش مستقیم برای مردم صورت گیرد! و یا در موارد دیگری گفته شده که اگر صدها هزار اعتراض و کمپین نیز در مخالفت با این طرح صورت گیرد اهمیتی ندارد و طراحان این طرح کارشان را پیش خواهند برد!
آیا با چنین رویکردی مردم حق دارند نگران باشند و یا مخالفت کنند؟ قطعاً همانطور که در ابتدای بحث گفته شد باید وضعیت فضای مجازی و فعالیت در آن دارای چارچوب و مرزهای مشخصی باشد، اما اعمال سلیقه شخصی و جناحی در آن بدون در نظر گرفتن نظرات و سلایق جامعه، اقدام معقولی به نظر نمی رسد و مسلماً تبعاتی خواهد داشت که مسئولان خیلی بهتر از آن مطلع هستند.