در سال گذشته حدود ۵۵ هزار نفر ساعت آموزش انجام گرفته است

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان:

در سال گذشته حدود ۵۵ هزار نفر ساعت آموزش انجام گرفته است

اسرین مقصودی -سنندج
مهندس احمد فعله گری مهمترین عامل برای پیشرفت سازمان‎ها را آموزش نیروی انسانی دانست و بیان داشت:بهبود بهره وری نیروی انسانی باید یکی از اهداف مهم هر سازمان و یا نهادی تلقی شود و برای آن 
برنامه ریزی دقیق و صحیحی تدارک دیده شود و نقش آموزش نیروی انسانی در افزایش کارآیی و اثربخشی در سازمان‎ها بسیار تاثیرگذار است.
فعله گری آموزش را یکی از ابعاد اساسی توسعه انسانی برشمرد و اظهار داشت:در سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۲۷ نفر ساعت آموزش برای ۱۲۹ نفر پرسنل رسمی برگزار گردیده که سرانه آموزش ۱۰۰ ساعت را در برمی‎گیرد.
وی با اشاره به برنامه ریزی دقیق برای آموزش کل پرسنل یادآور شد:برای همکاران قرارداد مدت معین ۸ هزار و ۹۷ نفر ساعت برای
 ۵۲ نفر کلاس های آموزشی تشکیل گردیده که سرانه آموزش برای این گروه ۱۵۵ ساعت است.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان آموزش نیروهای پیمانکاری را اینگونه تشریح کرد: برای ۸۹۲ نفر نیروی پیمانکاری شاغل در شرکت گاز استان کردستان ۳۳ هزار و ۸۹۵ نفر ساعت با سرانه آموزش ۳۸ برگزار گردیده است.
فعله گری در سال ۱۳۹۹ جمع کل ساعات آموزشی برای بخش‎های مختلف نیروی انسانی را ۵۴ هزار و ۸۸۹ نفر ساعت ذکر کرد.   
مهندس فعله گری در پایان سخنانش پرسنل آموزش دیده را زمینه ساز تحول در سازمان‎ها عنوان کرد و گفت:افراد آموزش دیده میتوانند ، نوآوری و خلاقیت بیشتری نسبت به افرادی که آموزش‎های لازم را ندیده اند داشته باشند که این امر باعث می‎گردد بهره‎وری به سرعت افزایش یابد و زمانی این آموزش اثر بخش خواهد بود که به صورت پیوسته و برنامه‎ریزی شده باشد تا پاسخگو اهداف استراتژیک و کلان در سازمان‎ها شود.