شرایط تهران از قرمز تا «ناپایدار»!

هنوز آمار قربانی‌های کووید۱۹، سه رقمی است. با این‌حال در رنگ‌بندی شهرها، دیگر از رنگ قرمز و حتی گاهی نارنجی، خبری نست. گویا همچنان که برخی مسئولان در برخی تعابیر مانند گرانی به «اصلاح قیمت» و دزدی به «خواری» رسیده‌اند، در رنگ قرمز و نارنجی هم استفاده از تعبیر«شرایط ناپایدار» را ترجیح داده‌اند. اما نکته مهم در مسائل حاد اجتماعی از این قبیل، بازی با کلمات و ساختن تعابیر تازه و تغییر معنای کلمات و تعابیر است که موجب رسیدن به نتیجه «عادی‌پنداری» در تمامی موارد فوق و بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری می‌شود. وقتی تعبیری، عمق و معنای اصلی مشکلی را نرساند یا در پی پنهان نگاه‌داشتن آن باشد، نتیجه آن می‎شود که می‎رسیم به عادی‎پنداری افزایشی مردم و استفاده نکردن آنان از ماسک و تداوم سفرها و البته در نهایت مقصرشدن خودشان. اما اگر بار معنایی کلمات را در نظر داشته باشیم و به همان‎گونه که قرار است منظور و درخواست را برسانند،استفاده شوند، احتمالا مردم هم احساس خواهند شد که هنوز در مرحله بحران قرار داریم و بهتر آن است که پروتکل‌ها را رعایت کنیم.

هنوز آمار قربانی‌های کووید19، سه رقمی است. با این‌حال در رنگ‌بندی شهرها، دیگر از رنگ قرمز و حتی گاهی نارنجی، خبری نست. گویا همچنان که برخی مسئولان در برخی تعابیر مانند گرانی به «اصلاح قیمت» و دزدی به «خواری» رسیده‌اند، در رنگ قرمز و نارنجی هم استفاده از تعبیر«شرایط ناپایدار» را ترجیح داده‌اند. اما نکته مهم در مسائل حاد اجتماعی از این قبیل، بازی با کلمات و ساختن تعابیر تازه و تغییر معنای کلمات و تعابیر است که موجب رسیدن به نتیجه «عادی‌پنداری» در تمامی موارد فوق و بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری می‌شود. وقتی تعبیری، عمق و معنای اصلی مشکلی را نرساند یا در پی پنهان نگاه‌داشتن آن باشد، نتیجه آن می‎شود که می‎رسیم به عادی‎پنداری افزایشی مردم و استفاده نکردن آنان از ماسک و تداوم سفرها و البته در نهایت مقصرشدن خودشان. اما اگر بار معنایی کلمات را در نظر داشته باشیم و به همان‎گونه که قرار است منظور و درخواست را برسانند،استفاده شوند، احتمالا مردم هم احساس خواهند شد که هنوز در مرحله بحران قرار داریم و بهتر آن است که پروتکل‌ها را رعایت کنیم. 
بله ماجرا این است که به گفته فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران:«شرایط استان تهران همچنان ناپایداراست.» اما وی پس از تعبیر ناپایدار سخن از قرمز بودن وضعیت تهران به میان می‌آورد در حالی‌که تیترخبرها در این زمینه همان «شرایط ناپایدار» شده و به اطلاع مردم رسیده است. می‌دانیم و می‌دانند که مردم با شیوع استفاده مفرط از شبکه‎های مجازی، فقط تیترخوان شده‌اند و دیگر حوصله خواندن ادامه توضیحات مفصل را ندارندو بنابراین، تیترخبر، در هر رسانه‎ای یکی از مهم‎ترین بخش‎هاست که مدتی است به آن به بی‎توجهی می‎شود. در حالی‎که با در نظر گرفتن شرایط روز، اتفاقا باید تمام هم وغم مسئولان نحوه چینش کلمات و «تیتر» اخبارو اطلاعات‎شان باشد تا در کمترین زمان بیشترین اطلاع را در اختیار شهروندان قرار داده شود. اگر وضعیت تهران همچنان قرمز است، و اگر هنوز تعداد فوتی‎ها سه رقمی است، پس وضعیت همچنان «قرمز» است و جز این «قرمز» هیچ کلمه دیگری نمی‎تواند گویای وضعیت شهر و جلب کردن توجه مردم به بحران باشد. «ناپایداری» می‎تواند چندین برداشت در پی داشته باشد، که احتمالا نزدیک‎ترین وخطرناک‎ترین برداشت همانا «عادی‎پنداری» خواهد بود؛ که حتما برداشتی نیست که مورد نظر مسئولان ستاد مقابله با کرونا و کادر بهداشت و درمان است.