حق بیمه قالیبافان در سال اول، رایگان شد

حق بیمه قالیبافان در سال اول، رایگان شد

حق بیمه قالیبافان در سال اول، رایگان شد

یک مقام مسئول در وزارت صمت گفت: در راستای حمایت از فعالان فرش دستباف امکان پوشش حداکثری قالیبافان در صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر با شرایط مناسب فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد اصل مرزی بیان کرد: با توجه به تسهیلات به وجود آمده جهت حمایت از فعالان عرصه تولید فرش دستباف امکان پوشش حداکثری قالیبافان در صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر با شرایط مناسب فراهم گردیده است.
وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه‌های فرش شهرستان‌ها ثبت نام نمایند.
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به شرایط مناسب این صندوق افزود: حق بیمه سهم پرداختی قالیبافان در سال اول رایگان بوده و توسط دولت پرداخت می‌گردد، و کلیه افراد شاغل به شغل قالی بافی در شهرها و روستاها می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند.
اصل مرزی تصریح کرد: نقل و انتقالات
بیمه پردازی از این بیمه به سایر بیمه‌ها نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و بالعکس امکانپذیر می‌باشد.
وی بیان داشت: از مزایای این بیمه مستمری پیری، مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، مستمری ازکارافتادگی کلی غیر از ناشی از کار و برخورداری بازماندگان تحت تکلف بیمه شده متوفی از بیمه می‌باشد.